Priser og andre vilkår

For enkeltstående oppdrag varierer våre priser fra kr 2500 til kr 4000 pr time eks mva. (fra kr 3125 til kr 5000 inkl. mva.), avhengig av hvem som utfører oppdraget og oppdragets innhold og størrelse. Vi inngår avtale om pris ved oppstart av oppdraget. Vi beregner i utgangspunktet medgått tid, men foretar en skjønnsmessig helhetsvurdering ved fakturering slik at vi opplever at klienten har fått verdi for pengene. Fakturering skjer månedlig etterskuddsvis, basert på spesifiserte timelister.

Noen ganger kan vi avtale fast pris på det enkelte oppdraget, eller vi kan estimere et tidsforbruk for et bestemt oppdrag og gi et prisoverslag, dersom oppdragets karakter gjør det mulig.

House Legal tilbyr også å være fast advokatforbindelse for våre klienter til en fast månedspris, for eksempel slik at House Legal kan benyttes fritt innenfor et avtalt antall timer. House Legal har også god erfaring med å sitte ute hos klient, i klientens kontorer, en eller flere dager i uken, avhengig av behovet, og House Legal fungerer da som navnet tilsier: en «husadvokat». Ta kontakt for nærmere informasjon om dette.

Eventuelle utlegg og gebyrer som påløper i hver sak, for eksempel til domstolene, tillegges salæret. Mer informasjon fremgår av våre standard oppdragsvilkår.

House Legal samarbeider tett med Homble Solheim advokatfirma AS, og har mulighet til å benytte Homble Solheim advokatfirma AS som underleverandør i enkelte oppdrag, dersom det tjener saken og etter nærmere avtale med klienten.

 

Våre standard oppdragsvilkår finner du her.

 

Vår personvernerklæring finner du her.

Besøksadresse:
Akersgaten 1,
0158 Oslo

House Legal Advokat AS, org.nr.: 931269259 mva

Klikk her for kontaktinformasjon

E-post: anders@houselegal.no 

Mobiltelefon: +47 958 37 393